ZDRAVSTVENO IN OSEBNO SVETOVANJE FIZIOTERAPEVTA

V številnih življenjskih situacijah je lahko nasvet izkušenega fizioterapevta v izredno pomoč.

Številni ljudje se občasno znajdejo v stiskah, ki tako ali drugače ogrožajo telesno in duševno zdravje njihovih najožjih družinskih članov ali njih samih ter povzročajo navidez brezizhodno stisko:


* po preboleli poškodbi ali bolezni se oseba (najpogosteje oče ali mati) vrne domov iz bolnišnice, domači pa ne vedo, kako bi ji pomagali. V številnih primerih manj nevarnih poškodb (zlomi zapestij, reber, padci, prebolele pljučnice) ni predvideno nobeno nadaljnje zdravljenje,

* svojci ne znajo primerno urediti bivalnih prostorov in zaradi tega družinski član, ki ima težave z ravnotežjem pogosto pade ali se zaradi strahu pred padcem izogiba hoje,

* svojci ne vedo, kako čustveno in telesno pomagati družinskemu članu, ki je po preboleli bolezni ali poškodbi ostal trajno prizadet,

 * svojci ne vedo, kakšno stališče zavzeti do tega, kar jim pove oboleli družinski član (npr. po preboleli možganski kapi in nekaterih drugih boleznih se pogosto pojavlja nekritično vedenje, nekritično govorjenje, zavzemanje nerealnih stališč glede svojega zdravstvenega stanja in aktualnega dogajanja, …)

* svojci ne znajo pomagati, kadar se pri drugem družinskem članu pojavijo težave z dihanjem ali z izkašljevanjem

* svojci ne znajo presoditi, kakšna od dodatnih terapij bi še bila primerna za obolelega družinskega člana

* v široki ponudbi rehabilitacijskih pripomočkov svojci ne znajo izbrati primernega ali pa tistega, ki ga že imajo doma, ne znajo pravilno uporabljati.

Pri delu v različnih zdravstvenih in socialnih ustanovah (zdravstveni dom, nevrološka klinika, dom starejših občanov, socialno varstveni zavod) sem si pridobil veliko izkušenj, s katerimi vam lahko pomagam premostiti zgoraj omenjene težave.

Veselim se srečanja z vami,

Jože Vrbančič, dipl. fizioterapevt

FIZIOTERAPIJA NA DOMU

Fizioterapija na domu je zelo pomembna za hitrejše okrevanje in čimprejšnjo vrnitev v aktivnosti vsakdanjega življenja. 

Potreba po fizioterapiji na domu je v Sloveniji vedno večja, saj je vedno več starih ljudi, javni zdravstveni sistem pa je za njih pripravljen narediti vedno manj.

Na srečo je fizioterapija eno od področij, ki je ljudem dovolj dobro poznano in praktično vsi vemo, da nam dober fizioterapevt lahko mnogo pomaga.

Tako fizioterapija na domu počasi, a vztrajno pridobiva svoje mesto ne le med onemoglimi ostarelimi ljudmi, temveč tudi med prezaposleno generacijo, ki se tako ali drugače bori za svoj vsakdanji kruh in dostojno življenje svoje družine.

Fizioterapevti, ki delamo na domu, se pretežno srečujemo z zdravstveno problematiko starostnikov. V večini primerov prizadeto osebo srečamo prepozno, šele po tem, ko je predhodno že padla, zbolela, preživela možgansko kap ali različne operacije,…

Pri svojem delu se najpogosteje srečujem s starostniki, ki so bili iz različnih razlogov nekaj časa v bolnišnici. Po odpustu iz bolnišnice so starostniki zelo prizadeti, oslabeli, negotovi ter prepuščeni sami sebi in svojcem.

Ko se vrnejo v domačo nego, številni niso deležni nobene rehabilitacijske terapije, ne glede na to, ali so bili v bolnišnici zaradi poškodbe, možganske ali srčne kapi ali kake druge bolezni. Običajno jih na domu obiskujejo patronažne medicinske sestre, ki pa ob preobilici svojega dela za izvajanje fizioterapije na domu nimajo ne časa, ne dovolj znanja.

Ustrezna, strokovna in pravilno vodena fizioterapija na domu v veliki večini primerov povrne večji del funkcionalne samostojnosti obolelih, lastne izkušnje pa so pokazale, da je po seriji terapij oboleli pogosto v mnogo boljši telesni in mentalni kondiciji, kot je bil pred boleznijo.

Za takšne dosežke ni dovolj le to, da fizioterapevt pride enkrat tedensko na dom, v času terapije pa se vsi domači umaknejo v druge prostore. Zelo pomembno je, da bližnji (družinski člani ali pa vsaj sosedje, ki živijo ena ali dvoje vrat stran) vedo, kaj fizioterapevt počne z njihovim družinskim članom.
Fizioterapija na domu je zato namenjena tako bolnikom kot njihovim svojcem. Prvim na strokovni način pomagam, da svoje vsakdanje aktivnosti v najkrajšem možnem času ter čim bolje obnovijo ter da ponovno zaživijo kar se da normalno, zainteresirane svojce pa v največji možni meri vključim v proces rehabilitacije tako, da jih naučim, kako lahko svojim domačim sami pomagajo na najboljši, najlažji in najbolj primeren način.

Veselim se srečanja z vami,

Jože Vrbančič, dipl. fizioterapevt